De kopergroep

De kopergroep is een ensemble dat ontstaan is vanuit het A-orkest.
Dit ensemble verleent haar medewerking aan gebeurtenissen welke muzikaal gezien een kleinere bezetting vergt zoals het begeleiden van kerkdiensten. Ook de muzikale ondersteuning van koren is weggelegd voor onze kopergroep.

De kopergroep staat onder leiding van Harry ten Brinke.

 
 
 
Instagram