De Majorette
De majorettesport heeft zich de afgelopen jaren opgesplitst in twee onderdelen, namelijk: ‘majorette’ en ‘twirl’. Het   onderdeel   ‘majorette’   focust   zich   op   het   samen   optreden   met   een   muziekkorps,   bij   “De   Harmonie   Vroomshoop” treden   de   majorettes   en   Malletband   vaak   gezamenlijk   op.   Deze   optredens   vallen   min   of   meer   onder   de   noemer ‘cultuur’,   bijvoorbeeld   de      Sinterklaasintocht,   Koningsdag,   Palmpasenintocht,   ect..   Bij   deze   optredens   zijn   de   exercitie (het   lopen   in   de   maat)   en   de   daarbij   behorende   dansjes   belangrijk,   hier   wordt   dan   ook   iedere   training   aandacht   aan besteed. Het    onderdeel    ‘twirl’    wordt    meer    gezien    als    een    sport.    Hierbij    worden    de    verschillende    baton    technieken gecombineerd   met   dans   op   muziek.   Deze   muziek   heeft   een   bepaalt   thema,   passend   bij   de   leeftijd.   Het   thema   is leidend   voor   de   gehele   show   wat   betreft   emoties   en   de   manier   van   dansen.   De   show   zal   uitgevoerd   worden   tijdens diverse   concerten   en/of   op   een   concours   georganiseerd   door   de   bond   NBTA   (Nederland/   National   Baton   Twirling Association). Het onderdeel twirl wordt beoefend in teamverband of door solisten/duo’s. “De    Harmonie    Vroomshoop”    traint    alle    majoretteleden    op    beide    onderdelen,    er    bestaan    namelijk    erg    veel overeenkomsten.   Door   beide   onderdelen   te   trainen   wordt   het   beste   van   de   leden   naar   boven   gehaald   en   is   “De Harmonie Vroomshoop” in staat om zich volgens de laatste inzichten te blijven ontwikkelen. “De   Harmonie   Vroomshoop”   heeft   een   zeer   fanatieke   afdeling   majorette/   twirl.   Op   dit   moment   trainen   circa   35 enthousiaste   meiden   iedere   week   onder   leiding   van   instructrices   Melanie   Arkes   en   Iris   Jansen.   Om   de   trainingen voor   alle   leden   zo   leuk   en   leerzaam   mogelijk   te   maken,   is   de   afdeling   opgedeeld   in   diverse   teams,   geselecteerd   op leeftijd/ ervaring. Hieronder zullen de teams kort worden toegelicht.