De Majorette
De   majorettesport   heeft   zich   de   afgelopen   jaren   opgesplitst   in   twee   onderdelen,   namelijk:   ‘majorette’   en ‘twirl’.   Het   onderdeel   ‘majorette’   focust   zich   op   het   samen   optreden   met   een   muziekkorps,   bij   “De   Harmonie Vroomshoop”   treden   de   majorettes   en   Malletband   vaak   gezamenlijk   op.   Deze   optredens   vallen   min   of   meer onder   de   noemer   ‘cultuur’,   bijvoorbeeld   de      Sinterklaasintocht,   Koningsdag,   Palmpasenintocht,   ect..   Bij   deze optredens   zijn   de   exercitie   (het   lopen   in   de   maat)   en   de   daarbij   behorende   dansjes   belangrijk,   hier   wordt dan ook iedere training aandacht aan besteed. Het   onderdeel   ‘twirl’   wordt   meer   gezien   als   een   sport.   Hierbij   worden   de   verschillende   baton   technieken gecombineerd   met   dans   op   muziek.   Deze   muziek   heeft   een   bepaalt   thema,   passend   bij   de   leeftijd.   Het   thema is   leidend   voor   de   gehele   show   wat   betreft   emoties   en   de   manier   van   dansen.   De   show   zal   uitgevoerd worden   tijdens   diverse   concerten   en/of   op   een   concours   georganiseerd   door   de   bond   NBTA   (Nederland/ National    Baton    Twirling    Association).    Het    onderdeel    twirl    wordt    beoefend    in    teamverband    of    door solisten/duo’s. “De   Harmonie   Vroomshoop”   traint   alle   majoretteleden   op   beide   onderdelen,   er   bestaan   namelijk   erg   veel overeenkomsten.   Door   beide   onderdelen   te   trainen   wordt   het   beste   van   de   leden   naar   boven   gehaald   en   is “De Harmonie Vroomshoop” in staat om zich volgens de laatste inzichten te blijven ontwikkelen. “De   Harmonie   Vroomshoop”   heeft   een   zeer   fanatieke   afdeling   majorette/   twirl.   Op   dit   moment   trainen   circa 35   enthousiaste   meiden   iedere   week   onder   leiding   van   instructrices   Marijke   Brederode   en   Maud   Jansen. Om   de   trainingen   voor   alle   leden   zo   leuk   en   leerzaam   mogelijk   te   maken,   is   de   afdeling   opgedeeld   in   diverse teams, geselecteerd op leeftijd/ ervaring. Hieronder zullen de teams kort worden toegelicht.
De Majorette
De   majorettesport   heeft   zich   de   afgelopen   jaren   opgesplitst   in   twee   onderdelen,   namelijk: ‘majorette’ en ‘twirl’. Het   onderdeel   ‘majorette’   focust   zich   op   het   samen   optreden   met   een   muziekkorps,   bij   “De Harmonie   Vroomshoop”   treden   de   majorettes   en   Malletband   vaak   gezamenlijk   op.   Deze optredens     vallen     min     of     meer     onder     de     noemer     ‘cultuur’,     bijvoorbeeld     de       Sinterklaasintocht,    Koningsdag,    Palmpasenintocht,    ect..    Bij    deze    optredens    zijn    de exercitie   (het   lopen   in   de   maat)   en   de   daarbij   behorende   dansjes   belangrijk,   hier   wordt dan ook iedere training aandacht aan besteed. Het   onderdeel   ‘twirl’   wordt   meer   gezien   als   een   sport.   Hierbij   worden   de   verschillende baton   technieken   gecombineerd   met   dans   op   muziek.   Deze   muziek   heeft   een   bepaalt thema,   passend   bij   de   leeftijd.   Het   thema   is   leidend   voor   de   gehele   show   wat   betreft emoties    en    de    manier    van    dansen.    De    show    zal    uitgevoerd    worden    tijdens    diverse concerten   en/of   op   een   concours   georganiseerd   door   de   bond   NBTA   (Nederland/   National Baton   Twirling   Association).   Het   onderdeel   twirl   wordt   beoefend   in   teamverband   of   door solisten/duo’s. “De   Harmonie   Vroomshoop”   traint   alle   majoretteleden   op   beide   onderdelen,   er   bestaan namelijk   erg   veel   overeenkomsten.   Door   beide   onderdelen   te   trainen   wordt   het   beste   van de   leden   naar   boven   gehaald   en   is   “De   Harmonie   Vroomshoop”   in   staat   om   zich   volgens   de laatste inzichten te blijven ontwikkelen. “De   Harmonie   Vroomshoop”   heeft   een   zeer   fanatieke   afdeling   majorette/   twirl.   Op   dit moment   trainen   circa   35   enthousiaste   meiden   iedere   week   onder   leiding   van   instructrices Marijke   Brederode   en   Maud   Jansen.   Om   de   trainingen   voor   alle   leden   zo   leuk   en   leerzaam mogelijk   te   maken,   is   de   afdeling   opgedeeld   in   diverse   teams,   geselecteerd   op   leeftijd/ ervaring. Hieronder zullen de teams kort worden toegelicht.